Báo giá

Báo giá dịch vụ

1. Dịch vụ phun thuốc phòng trừ côn trùng gây hại (ruồi, muỗi, kiến, gián, rệp, bọ, mạt….)

KHÁCH HÀNG

DIỆN TÍCH(m2sàn)

ĐƠN GIÁ

BẢO HÀNH
 

Tư nhân (nhà riêng)

Dưới 100m2

350.000 đ/ lần

03 tháng
Từ 100m2 trở lên

3.500đ/ m2

Cơ quan, xí nghiêp, nhà hàng khách sạn Theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại công trình

 

2. Dịch vụ diệt và phòng mối cho công trình đang sử dụng.

KHÁCH HÀNG

PHƯƠNG PHÁP

ĐƠN GIÁ

BẢO HÀNH
Tư nhân (nhà riêng) Liên hệ trực tiếp chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng Chi tiết tại Bảng phương pháp và bảng giá cho từng phương pháp sẽ được nhân viên kỹ thuật công ty AN BÌNH cung cấp cho khách hàng sau khi khảo sát thực tế tại công trình. 01 -03 năm
Cơ quan, xí nghiêp, nhà hàng khách sạn … Theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại công trình

 

3. Dịch vụ phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.

KHÁCH HÀNG

PHƯƠNG PHÁP

ĐƠN GIÁ

BẢO HÀNH
 

Tư nhân (nhà riêng)

Liên hệ trực tiếp chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng Chi tiết tại Bảng phương pháp và bảng giá cho từng phương pháp sẽ được nhân viên kỹ thuật Công ty AN BÌNH cung cấp cho khách hàng sau khi khảo sát thực tế tại công trình 05 – 10 năm
Cơ quan, xí nghiêp, nhà hàng khách sạn Theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại công trình

 

4. Dịch vụ diệt và phòng chống chuột

KHÁCH HÀNG

PHƯƠNG PHÁP

ĐƠN GIÁ

BẢO HÀNH
Tư nhân (nhà riêng) Sử dụng bẫy dính

Thỏa thuận

01 tháng
Sử dụng mồi bả

Thỏa thuận

Cơ quan, xí nghiêp, nhà hàng khách sạn … Theo thỏa thuận cụ thể với khách hàng sau khi tiến hành khảo sát thực tế tại công trình