Tuyển Dụng

Ngay cả khi bạn không trực tiếp làm việc tại AN BINH PEST CONTROL, bạn cũng có thể là cộng tác viên tại các tỉnh thành của chúng tôi.
Bằng công việc và quan hệ của bạn, khi bạn biết cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các dịch vụ & sản phẩm do AN BINH PEST CONTROL cung cấp, bạn hãy giới thiệu khách hàng đó cho chúng tôi. Nếu thương vụ thành công, AN BINH PEST CONTROL sẽ trực tiếp tới gặp bạn, cảm ơn bạn và gửi lại bạn tối thiểu 10% doanh thu trước thuế của thương vụ đó.
Dù bạn ở đâu, dù bạn làm gì, AN BINH PEST CONTROL cũng rất mong được hợp tác cùng bạn.
Nếu bạn sẵn lòng trở thành cộng tác viên của AN BINH PEST CONTROL, xin liên hệ tới Văn phòng AN BINH PEST CONTROL gần nhất để nhận tài liệu và hướng dẫn một số nội dung cơ bản hoặc liên hệ số 0977.754.555 để được hỗ trợ.